Kjellern

Åpningstider

Mandag: til kl. 23:00

Tirsdag: til kl. 23:00

Onsdag: til kl. 23:00

Torsdag: til kl. 23:00

Fredag: til kl. 24:00

Lørdag: til kl. 24:00

Søndag: til kl. 23:00

Velferdstinget

Velferdstinget er en organisasjon som jobber for å ivareta og å bedre studenters velferdstilbud. Organisasjonen jobber tett knyttet til Sit hvor det er Velferdstinget som bestemmer hvordan pengene fra semesteravgiften skal disponeres. Videre gjør de også en god jobb med å bygge opp under studentfrivillighet og studentvirksomhet.

Info

Adresse: Herman Krags veg 18, 7050 Trondheim

Mail: kjellernhk18@kjellernhk18.com

Tlf: +47 412 26 400