Om oss

Vi er en studentorganisasjon som driver utestedet Kjellern for linjeforeningene Nabla, Høiskolens chemikerforening og Janus.

Kjellernstyret

Kjellern driftes av kjellernstyret. Styret blir valgt inn fra linjeforningene Janus, Høiskolens Chemikerforening og Nabla og jobber for et best mulig sosialt lavterskeltilbud for studentene ved de nevnte linjeforeningene.

Høiskolens chemikerforening er linjeforningen for studenter ved sivilingeniørstudiet indistriell kjemi og bioteknologi ved NTNU

Nabla er linjeforeningen for studenter ved sivilingeniørstudiet fysikk og matematikk ved NTNU

Janus er linjeforeningen for studeter ved sivilingeniørstudiet industriell økonomi og tekonologiledelse ved NTNU